Menu
thumbSakret

Projects: Jēkabpils

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”
Meža iela 9, Jēkabpils

Projekta gads: 2010

Objekts: PII “Zvaniņš”, Meža iela 9, Jēkabpils

Izmantotie materiāli: BK, BAK, PG, MRP, KS grunts, KS krāsa

Attēls0006

 

 

 

 

 

 

Aknīste, PII “Bitīte”, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana

Projekta gads: 2012

Pasūtītājs: Aknīstes novada pašvaldība

Siltināšanas sistēmas izmantotie materiāli: Sakret BK, Sakret BAK, Sakret PG, Sakret gatavais dekoratīvais apmetums AP/B 2mm

1_1353578655 6_1353578699 3_1353578672

 

 

 

 

 

 

Aknīste, Aknīstes vidusskola, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana

Projekta gads: 2012

Pasūtītājs: Aknīstes novada pašvaldība

Siltināšanas sistēmas izmantotie materiāli: Sakret BK, Sakret BAK, Sakret PG, Sakret gatavais dekoratīvais apmetums AP/B 2mm

4_1353579143 3_1353579133 1_1353579113

 

 

 

 

 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”
Meža iela 9, Jēkabpils

Projekta gads: 2009

Objekts: PII “Auseklītis”, Meža iela 9, Jēkabpils

Izmantotie produkti: BK, BAK, PG, MRP, KS krāsa, FK, FKe, UG

Jekabpils_bernudarzs_meza_iela_9_2_1286281779

Back to Top